DIORAMA 3: GOTONG ROYONG – 16 Augustus 2009

Tentoonstelling: presentatie bij ‘Soft City’ en onderdeel van ‘Beyond the Dutch’
Locatie: Stroom Den Haag, Centraal Museum Utrecht
Datum: 13 september t/m 8 november 2009 en 9 november 2009 t/m 10 januari 20


Krijn Christiaansen en Ingrid Mol
De manier waarop bewoners van kampongs in Indonesië hun leefomgeving vormgeven wekt de indruk dat iedereen afzonderlijk maar een beetje aanrommelt zonder enige vorm van regie. Nader onderzoek laat echter het tegenovergestelde zien: de meeste ingrepen in de publieke ruimte zijn van hoger hand bepaald en worden uitgevoerd door de bewoners van de kampong. In samenwerking met Greenmap Yogyakarta hebben Krijn Christiaansen en Ingrid Mol de publieke ruimte van de kampongs, Badran en Ledok-Jagalan in kaart gebracht. Dit onderzoek is vertaald naar een ontwerp voor drie diorama’s die verbeelden met welke elementen een kampong anno 2009 in Jogjakarta is ingericht en georganiseerd.  Slechts een van de diorama ‘s is uitgevoerd. Uitvoering door kuntenaar Angi en zijn team te Yogyakarta.