BOVEN HET LAND

Opdrachtgever: CBK Utrecht
Locatie: 4 locaties in Oudewater
Oplevering: april 2011
Website: www.bovenhetland.nl

Een mini-opera voor en door inwoners van Oudewater.
Oudewater was op 16 april 2011 het podium voor de mini-opera ‘Boven het Land’ van kunstenaar Ingrid Mol.

Een jongeman, zijn naam is Steun, keert na een aantal jaren terug naar Oudewater. Hij heeft een voetreis naar Italië gemaakt om zich te verdiepen in het Katholieke geloof. Echter, t ijdens zijn afwezigheid heeft zich op 7 augustus 1575, in Oudewater een drama voltrokken, de Spanjaarden hebben een groot deel van de Oudewaterse bevolking uitgemoord en de huizen platgebrand. Deze gebeurtenis staat bekend als: ‘De Oudewaterse Moord’.
Het verhaal speelt zich af in het jaar 1576 – een jaar na De Oudewaterse Moord – maar is voor een deel ook op het nu gebaseerd.
Belangrijkste personages zijn Steun, Lennie en de Nachtvlinder, het is een verhaal over vriendschap, heimwee en de schoonheid van het polderlandschap.
Uiteindelijk zijn een aantal personages als keramische beelden achtergebleven op vier buitenlocaties in Oudewater.

Beelden en teksten zijn van Ingrid Mol. De muziek van de opera is gecomponeerd door Danny Weijermans. Uitvoering van de muziek door koren en orkest uit Oudewater.
Via de weblog www.bovenhetland.nl is de muziek met bijbehorende foto’s te downloaden. Op de weblog is het ontstaan van deze mini-opera te zien: de keramische beelden die worden gevormd, gebakken en geglazuurd, de muziekgroep en de zangkoren die repeteren, de decorbouwers die sets bouwen, etc. etc.
Deze kunstopdracht is een initiatief van het CBK Utrecht en wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling / Leader Weidse Veenweiden, Provincie Utrecht, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stroom Den Haag, Fentener van Vlissingenfonds, Rabo Stads- en Dorpsfonds Montfoort Oudewater Linschoten.